Výroba dárkové, užitné a dekorativní keramiky

Výroba dárkové, užitné a dekorativní keramiky
Bojda Tomáš
Božetěchova 87
CZ-612 00 Brno

mobil : +420 / 602 839 780 
e-mail : bojdatomas@volny.cz
http : www.bojda.cz