Výroba dárkové, užitné a dekorativní keramiky

Hand made production of gift, usable and decorative ceramics

Bojda Tomáš
Božetěchova 87
CZ-612 00 Brno

mobile phone : +420 / 602 839 780
phone/fax : + 420 / 541 245 189
e-mail : bojdatomas@volny.cz
http : www.bojda.cz